Những lưu ý để tránh rủi ro khi mua đất

Không ít người đã mua phải những mảnh đất nằm trong quy hoạch do không tìm hiểu kỹ trước khi mua. Tuy nhiên, không phải mua khu đất nào thuộc diện quy hoạch thì người mua cũng gặp phải rủi ro.

Đất quy hoạch
Đất quy hoạch

Bị hạn chế quyền khi mua đất thuộc diện quy hoạch?

Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, luật sư Nguyễn Thanh Hà cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất vẫn được dùng và thực hiện quyền của người sử dụng đất theo luật định nếu quy hoạch dùng đất đã được ban bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Nếu cấp huyện đã có kế hoạch dùng đất hàng năm, thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích dùng đất và thu hồi đất để được đấu thực hành quyền của người dùng đất, nhưng không được trồng cây lâu năm, xây nhà ở, công trình mới. Trong trường hợp người dùng đất muốn cải tạo, sửa sang nhà ở, công trình thì phải có sự cho phép của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

Do đó, người mua cần xem mảnh đất nằm trong quy hoạch đã có kế hoạch dùng đất hàng năm hay chưa. Nếu đã có rồi thì quyền của người dùng đất sẽ bị hạn chế.

hạn vận thu hồi đất

trạng sư Hà cũng cho hay, theo khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, đối với phần đất ghi trong kế hoạch dùng đất hàng năm cấp huyện phải thu hồi để làm dự án, nếu sau 3 năm vẫn chưa có quyết định thu hồi thì cơ quan có thẩm quyền ưng chuẩn kế hoạch dùng đất phải hủy bỏ. điều chỉnh và công bố việc hủy bỏ, điều chỉnh đó.

Nếu cơ quan thẩm quyền không hủy bỏ, điều chỉnh hoặc có hủy bỏ, điều chỉnh nhưng không ban bố thì người dùng đất sẽ không bị hạn chế các quyền của người sử dụng đất.

Có được đền bù khi mua đất thuộc diện quy hoạch không?

Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng thực quyền dùng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”.

Người mua đất sẽ được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nếu thuộc một trong những trường hợp trên.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *